Newsletter

On sale! ZASIEG UBOSTWA W POLSCE

Autor: Radziukiewicz Malgorzata
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok: 2007
Strony: 172
Oprawa: miekka
ISBN: 978-83-208-1717-1
Price: $30.95  40% off $18.57
add to cart

Do priorytetowych celów polityki społecznej należy walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Problematyka ubóstwa jest obecnie przedmiotem wszechstronnego zainteresowania, jest to bowiem bardzo ważny problem ekonomiczny oraz (a może przede wszystkim) społeczny. W książce Autorka przedstawia: definicję ubóstwa, źródła informacji o ubóstwie, wskaźniki i metody pomiaru ubóstwa, wskaźniki wykluczenia społecznego (bardzo groźnego zjawiska społecznego), nierówności dochodowe jako podstawę określenia ubóstwa, społeczną geografię biedy oraz przestrzenną analizę ubóstwa w Polsce.