Newsletter

Z POLSKIM W SWIAT .PODRECZNIK DO NAUKI JEZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Autor: Ciesielska-Musameh Roza
ISBN: 978-83-227-9095-3
Oprawa: miekka
Rok: 2018
Strony: 276
Wydawnictwo: Uniwersytet marii Curie - Sklodowskiej
Price: $42.95  15% off $36.51
add to cart

Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii gramatycznych, które wraz z systematycznym bogaceniem leksyki składają się na kompetencję językową, gramatyczno-leksykalną. Odpowiedni dobór tekstów nacechowanych kulturowo zapewnia podniesienie kompetencji socjokulturowych u studentów uczących się z podręcznika Z polskim w świat. Wiedzę w tym zakresie student uzyska również z komentarzy objaśniających językowe normy zachowań w typowych sytuacjach społecznych. Normy są wyjaśnione jako pochodne kontekstu i roli komunikacyjnej. Autorki nie pominęły nawet (jakże ważnej w budowaniu relacji międzyludzkich) sfery komunikacji niewerbalnej.