Newsletter

On sale! PSYCHOLOGIA POROWNAWCZA

Autor: Pisula Wojciech - redaktor
Wydawnictwo: PWN
Rok: 2006
Strony: 420
Oprawa: miekka
ISBN: 83-01-14687-7
Price: $35.95  40% off $21.57
add to cart

Czym jest współczesna psychologia porównawcza?
Jak rozwijają się zdolności poznawcze zwierząt?
Jakie znaczenie ma komunikacja międzygatunkowa?
Na czym polegają zmiany ewolucyjne?

Książka zawiera najbardziej reprezentatywne teksty na temat współczesnych kierunków badań psychologii porównawczej napisane przez światowe autorytety w tej dziedzinie. Przybliża najbardziej fascynujące zagadnienia zogniskowane wokół współczesnej psychologii, myślenia, ciekawości, umysłu i ewolucji poznania. Omawia podejście kognitywne w psychologii porównawczej, zagadnienia dotyczące ewolucji umysłu, genetyki i adaptacyjnej roli zachowania oraz podstawowe paradygmaty i nowe perspektywy w obszarze tej dziedziny.

Pozycja stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w ramach przedmiotów: biologiczne podstawy (mechanizmy) zachowania, psychologia porównawcza, psychologia ewolucyjna. Znakomicie uzupełnia i kontynuuje treści zawarte w podręczniku Jamesa Kalata Biologiczne podstawy psychologii, dając tym samym kompletny obraz tej dyscypliny wiedzy, zaś polskim studentom – możliwość zdobycia potrzebnej im wiedzy w tym zakresie.