Newsletter

On sale! POZWOL SOBIE NA DIALOG DUSZ

Autor: Bronikowski Elzbieta
Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Rok: 2007
Strony: 184
Oprawa: miekka
ISBN: 978-83-7377-279-3
Price: $19.95  20% off $15.96
add to cart

Kraina naszego samopoznania jest wielką przestrzenią wypełnioną różnorodnymi myślami, które są dochodzeniem do prawd ogólnoludzkich. Książka, zbiór myśli ukazujących wnętrze człowieka i wierszy uzupełniających świat doznań kobiety - poetki o nastawieniu refleksyjnym do wartości reprezentowanych w wymiarze aksjologicznym, o magicznym tytule Pozwól sobie na dialog dusz, autorstwa Elżbiety Zuzanny Bronikowskiej powoduje, że Czytelnik zostaje wprowadzony w sferę myśli pozytywnych, które utrwalają stan jego samowiedzy o sobie i o świecie zewnętrznym. Życie człowieka to ciąg skojarzeń i możliwość różnorodnej interpretacji wskazówek dawanych przez Naturę, Boga jednostce ludzkiej. Potrzeba wysiłku ze strony istoty, aby zrozumieć świat w którym żyje, poznać go na tyle by obcować z jego tajemnicami. Takie nastawienie emocjonalne prowadzi do wniosków związanych z konkretnym odczuwaniem naszej sfery indywidualności. Elżbieta Bronikowska, delikatna, muskająca idee metafizyczne poetka trafnie określa system, który rządzi światem. Istnieją w nim stale przeplatające się wartości: wiara, miłość, nadzieja, przyjaźń, poszukiwanie wiedzy, dążenie do śmierci od chwili narodzin. Te stałe cnoty prowadzą do wniosku, że kontakt międzyludzki jest podstawowym źródłem istnienia w świecie współczesnym, a drogą do jego spełnienia jest dialog dusz, który powinien współistnieć na jednorodnym poziomie intelektualnym i emocjonalnym. Wybór każdej złotej myśli przez czytelnika jest dążeniem do samostanowienia o swoim losie jednostkowym, a interpretacja jej powodem do poczucia się jednostką wyjątkową, choć wpisaną w Wszechświat naszej świadomości. Natomiast wiersze drugiej części publikacji wprowadzają Czytelnika w nastrój wiarygodnego porozumienia z drugą osobą, ukrytą pod woalką nieprzejrzystego tiulu istnienia. Świat Elżbiety Bronikowskiej może stać się Twoim światem jeśli tylko zechcesz... Weź do ręki tę książkę i poddaj się uczuciom radości i zrozumienia...