Newsletter

SLADY POTYCZEK

Autor: Jasienica Pawel
Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
Rok: 2009
Strony: 352
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7648-196-8
Price: $27.95  15% off $23.76
add to cart

Zbiór artykułów publicystycznych Pawła Jasienicy zamieszczonych na łamach prasy w latach 1947-1956, którym autor niejednokrotnie przywraca pierwotną postać, usuwając ślady cenzuralnych "uzgodnień".
Tom zakończony tekstami odrzuconymi w swoim czasie przez redakcję i opatrzony posłowiem z 28 października 1956 roku, czyli "w tydzień po wielkim przełomie".

`Lata 1950-1956 stanowią w dziejach publicystyki polskiej okres wielkiej posuchy` - czytamy w posłowiu Pawła Jasienicy do Śladów potyczek. ` W gruncie rzeczy publicystyki wcale wtedy nie było. Odbiło się to i na tej książce. We wspomnianym okresie zajmowałem się przede wszystkim, niekiedy nawet wyłącznie, reportażem, zwłaszcza na tematy naukowe. Kiedy więc teraz przyszło mi wybierać artykuły do druku, zdecydowałem się dać pierwszeństwo tym świeższej daty. Z tamtej strony smutnej pustyni pochodzą tylko dwa - Relacje dwóch ambasadorów i Zmora zaścianka - które osobiście najbardziej cenię. Nie oznacza to wcale, że wyrzekam się dawnej publicystyki z Tygodnika Powszechnego i innych pism... jednakże książka będąca wyborem artykułów musi mieć jakąś znośną objętość no i kompozycję. Rzut oka na roczniki prasy polskiej przekona każdego, jak bardzo w przeciągu lat ostatnich rozszerzał się zakres tematyki i wzmacniał ton artykułów, które w miarę sił i możliwości autorów pomagały krajowi w walce o lepsze jutro `.

W tym wydanym 11 lat po wojnie zbiorze autor zwraca uwagę zarówno na bolączki dnia codziennego, jak i sprawy o szerszym zakresie. Wiele miejsca poświęca m.in. drugiej wojny światowej, jej genezie i skutkom, podkreślając brak dzieł obrazujących losy ówczesnej Polski. Wzywa też do rozbratu z nawykiem prowincjonalnego myślenia, parafiańskiej mentalności, zmorą nudy gnębiącą młodzież. Wytyka zacofanie techniczne, marnotrawną gospodarkę, biurokratyczny kołowrót. Wskazuje na konieczność popularyzacji nauki, upomina się o godziwe warunki pracy naukowców, ich prawo do podróży, stałe kontakty z zagranicą, udostępnienia europejskiej i światowej literatury. Domaga się także - odkładając "białe rękawiczki do szuflady" - swobody krytyki prasowej (Możni tego padołu we własnym, dobrze zrozumiałym interesie zaraz po zdobyciu władzy dławią krytykę. W tym celu sięgają po miecz prawa).

Similar products

 • ROZWAZANIA O WOJNIE DOMOWEJ

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Rok: 2008
  Strony: 158
  Oprawa: twarda
  ISBN: 978-83-7469-660-9
  Price: $20.95 15% off $17.81

  "Rozważania o wojnie domowej" (1969) w zaskakującym świetle ukazują mit Wielkiej Rewolucji Francuskiej i tragiczne sprzeczności, jakie jej towarzyszyły. Nade wszystko jednak stanowią przenikliwe studium rojalistycznych powstań...

 • PAMIETNIK

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Rok: 2007
  Strony: 232
  Oprawa: twarda
  ISBN: 978-83-7469-612-8
  Price: $20.95 15% off $17.81

  "Pamiętnik" Pawła Jasienicy jest jego ostatnim, niestety nieukończonym, przesłaniem do czytelników. Pisany był od 5 stycznia 1970 roku, już w okresie rozwijającej się, choć jeszcze utajonej ciężkiej choroby autora...

 • POLSKA ANARCHIA

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Rok: 2008
  Strony: 198
  Oprawa: twarda
  ISBN: 978-83-7469-880-1
  Price: $22.95 15% off $19.51

  Czy warcholstwo i skłonność do anarchii to część polskiego charakteru narodowego? W wydanym pośmiertnie zbiorze esejów Paweł Jasienica polemizuje z tym stereotypem, podtrzymywanym między innymi przez powieści Sienkiewicza...

 • Wyprzedaż! TRZEJ KRONIKARZE

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Rok: 2008
  Strony: 432
  Oprawa: twarda
  ISBN: 978-83-7469-750-7
  Price: $31.95 50% off $15.97

  Tytuł może nieco wprowadzać w błąd. Sugeruje mianowicie, że treść książki dotyczy trzech dziejopisów, najbliższych czasowo początkom naszego państwa. W rzeczywistości dotyczy ona czterech historyków...

 • DWIE DROGI

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Rok: 2009
  Strony: 396
  Oprawa: twarda
  ISBN: 978-83-89325-28-0
  Price: $25.95 15% off $22.06

  Wciągająca i barwna monografia Pawła Jasienicy poświęcona powstaniu styczniowemu. Kreśląc szerokie tło stosunków społeczno-politycznych i międzynarodowych, Paweł Jasienica analizuje przyczyny wybuchu i przebieg pierwszych...

 • TYLKO O HISTORII

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Rok: 2009
  Strony: 292
  Oprawa: twarda
  ISBN: 978-83-7648-267-5
  Price: $27.95 15% off $23.76

  Zbiór czternastu esejów publikowanych w czasopismach, głównie w "Twórczości", w latach 1956-1961. Na kanwie omawianych dzieł historycznych, literackich bądź pamiętników, obejmujących czasy zamierzchłe aż po drugą ....

 • ARCHEOLOGIA NA WYRYWKI

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Rok: 2009
  Strony: 216
  Oprawa: twarda
  ISBN: 978-83-7648-085-5
  Price: $23.95 15% off $20.36

  Pisana w latach 1953-1956 "Archeologia na wyrywki", należąca do cyklu reportaży archeologicznych Jasienicy, stanowi w pewnym sensie kontynuację "Świtu słowiańskiego jutra" (1952, 1954), wydanego w latach późniejszych jako "Słowiański rodowód"...

 • RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODOW....

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 978-83-8123-883-0
  Oprawa: twarda
  Rok: 2018
  Strony: 390
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Price: $27.95 15% off $23.76

  "Calamitatis regnum", druga część trylogii "Rzeczpospolita Obojga Narodów" (opublikowana w 1967 roku), opowiada o burzliwych latach 1648-1696, znanych z kart powieści Sienkiewicza. Zakończone abdykacją panowanie syna Zygmunta III Wazy, Jana II Kazimierza (1648-1668), który zmagał się z wojną 

 • MYSLI O DAWNEJ POLSCE

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i s-ka
  Rok: 2009
  Strony: 288
  Oprawa: twarda
  ISBN: 9788376482552
  Price: $27.95 15% off $23.76

  Próba odczytania charakteru i polityki państwa polskiego w pierwszych stuleciach istnienia. „Myśli o dawnej Polsce” (1960), które sam autor określił jako „posłowie do ‘Polski Piastów’...

 • Wyprzedaż! KRAJ NAD JANGCY

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Rok: 2008
  Strony: 272
  Oprawa: twarda
  ISBN: 978-83-7469-798-9
  Price: $28.95 35% off $18.82

  Relacja-reportaż z sześciotygodniowej podróży pisarza po Chinach z 1956 roku to jedna z najciekawszych, a zarazem niemal zapomnianych książek Pawła Jasienicy. Choć niedoceniony przez krytykę, Kraj nad Jangcy stanowił...

 • RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODOW....

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 978-83-8123-882-3
  Oprawa: twarda
  Rok: 2018
  Strony: 504
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Price: $27.95 15% off $23.76

  Część pierwsza trylogii "Rzeczpospolita Obojga Narodów" (opublikowana w 1967 roku) obejmuje niespełna 80 lat naszych dziejów, w tym pełną dramatyzmu historię kolejnych elekcji. "Srebrny Wiek" zaczyna opis okresu bezkrólewia po bezpotomnej śmierci Zygmunta II Augusta (1572), kończącej rządy 

 • SLOWIANSKI RODOWOD

  Autor: Jasienica Pawel
  Wydawnictwo: Proszynski i S-ka
  Rok: 2008
  Strony: 488
  Oprawa: twarda
  ISBN: 978-83-7469-705-7
  Price: $33.95 15% off $28.86

  "Słowiański rodowód" to - po "Świcie słowiańskiego jutra" oraz "Archeologii na wyrywki" - dzieło zamykające cykl reportaży archeologicznych Pawła Jasienicy. Autor przygląda się w nim pracy uczonych na kilkunastu stanowiskach archeologicznych...

 • AUDIO: POLSKA JAGIELLONOW

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 9788394850654
  Nośnik: CD, MP3
  Rok: 2012
  Wydawnictwo: Aleksandria
  Price: $32.95 20% off $26.36

  Wnikliwy obraz Polski za czasów Dynastii Jagiellonów jest tematem książki Pawła Jasienicy. Niespełna dwieście lat (1386-1572) opisanych przez autora obejmuje czas wojen, konfliktów wewnętrznych, ale i szybkiego rozwoju nauki, triumfu kultury. Tę barwną rozprawę naukowca

 • AUDIO:POLSKA JAGIELLONOW

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 978-83-60313-57-2
  Nośnik: CD, MP3
  Rok: 2012
  Wydawnictwo: Aleksandria
  Price: $29.95 20% off $23.96

  Wnikliwy obraz Polski za czasów Dynastii Jagiellonów jest tematem książki Pawła Jasienicy. Niespełna dwieście lat (1386-1572) opisanych przez autora obejmuje czas wojen, konfliktów wewnętrznych, ale i szybkiego rozwoju nauki, triumfu kultury. Tę barwną rozprawę naukowca postrzega się jak fascynującą opowieść o państwie wielu narodów, wiar i kultur.

 • AUDIO: POLSKA PIASTOW

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 978-83-947876-1-5
  Nośnik: CD MP3
  Rok: 2017
  Wydawnictwo: Aleksandria
  Price: $22.95 20% off $18.36

  Tematem pierwszej części cyklu Pawła Jasienicy jest Polska za panowania Dynastii Piastów. Ta barwna i wnikliwa rozprawa, to przede wszystkim "swobodne literackie opowiadanie", które postrzega się jako fascynującą gawędę o państwie wielu narodów, wiar i kultur.

 • POLSKA PIASTOW

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 978-83-8123-880-9
  Oprawa: Twarda
  Rok: 2018
  Strony: 400
  Wydawnictwo: Proszynski
  Price: $27.95 15% off $23.76

  Pierwsza część znanego cyklu esejów historycznych Pawła Jasienicy to - według słów samego autora - "swobodne literackie opowiadanie" o dziejach Polski w okresie formowania się jej państwowości. Oglądamy tu losy kraju i narodu, który - rządzony przez przedstawicieli jednego rodu królewskiego - 

 • POLSKA JAGIELLONOW

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 978-83-8123-881-6
  Oprawa: Twarda
  Rok: 2018
  Strony: 544
  Wydawnictwo: Proszynski
  Price: $27.95 15% off $23.76

  W drugiej części słynnego cyklu esejów historycznych Paweł Jasienica kreśli dzieje dynastii Jagiellonów, która stworzyła w drugiej połowie XV wieku potężne imperium, obejmujące Polskę, Litwę, Czechy i Węgry. Było to pierwsze w dziejach Europy państwo wielu narodów, wiar i kultur. I był to prawdziwy 

 • AUDIO: RZECZPOSPOLITA OBOJGA...

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 978-83-66155-04-6
  Nośnik: CD MP 3
  Rok: 2018
  Wydawnictwo: Aleksandria
  Price: $22.95 20% off $18.36

  "Dzieje agonii", część trzecia trylogii "Rzeczpospolita Obojga Narodów" (opublikowana w 1972 roku), opisuje dramatyczne dla naszej historii lata 1696-1795, nasilający się proces upadku państwa prowadzący do tragicznego końca. Sprzyjało temu burzliwe panowanie Augusta II zwanego Mocnym (1697-1706, 

 • AUDIO: RZECZPOSPOLITA OBOJGA...

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 978-83-66155-02-2
  Nośnik: CD MP 3
  Rok: 2018
  Wydawnictwo: Aleksandria
  Price: $22.95 20% off $18.36

  "Calamitatis regnum", druga część trylogii "Rzeczpospolita Obojga Narodów" (opublikowana w 1967 roku), opowiada o burzliwych latach 1648-1696, znanych z kart powieści Sienkiewicza. Zakończone abdykacją panowanie syna Zygmunta III Wazy, Jana II Kazimierza (1648-1668), który zmagał się z wojną

 • AUDIO: RZECZPOSPOLITA OBOJGA...

  Autor: Jasienica Pawel
  ISBN: 978-83-66155-00-8
  Nośnik: CD MP 3
  Rok: 2018
  Wydawnictwo: Aleksandria
  Price: $22.95 20% off $18.36

  Część I trylogii Rzeczpospolita Obojga Narodów (opublikowana w 1967 roku) obejmuje 80 lat naszych dziejów, w tym dramatyczną historię kolejnych elekcji. Srebrny Wiek zaczyna opis bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta (1572), kończącej rządy Jagiellonów. Po krótkim epizodzie Henryka II