Newsletter

Regulamin sprzedaży wysyłkowej:

1. Opłata za wysyłke zakupionego towaru naliczana jest na podstawie wartości zamówienia. Na terenie USA przesyłki są realizowane poprzez USPS (standard lub priority). Darmowe wysyłki realizowane są za pomocą USPS Standard lub USPS Media Mail.

2. Czas realizacji zamówienia trwa do 10 dni. Czas może ulec zmianie jeśli z powodu wyczerpania tytułu istnieje koniecznośc jego uzupełnienia.

3. W Stanie Illinois obowiązuje podatek tax w wysokości 10,25%. Podatek należy uwzglednić w rozrachunku (dotyczy mieszkańców tego stanu).

4. Akceptujemy karty kredytowe American Express, Master Card, VISA, DISCOVER

5. Książki, płyty CD i DVD nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku stwierdzenia błędow drukarskich, usterek fabrycznych możliwa jest wymiana książek i płyt.

Promocje i obniżki:


Każdy nasz Stały Klient posiada kartę, uprawniającą go do 15% zniżki przy każdorazowym zakupie książek

Polskim Sobotnim Szkołom oferujemy 20% rabat

15%
zniżka przy zakupie polskich gazet i magazynów

Przeceniona prasa za 60% i 25%  jej pierwotnej wartości

ZAPRASZAMY

----------------------------------------------------------------------------

Terms Of Shipping:


1. The shipping fee is calculated on the purchased goods to the value of the order. In the U.S., shipments are made via USPS (standard or priority). Free shipping is done via USPS Standard or USPS Media Mail.

2. Delivery time takes up to 10 days. Time may vary due to exhaustion if there is a need for its restoration.

3. In the State of Illinois, the withholding tax is 10.25%. Taxes should be in the settlement (for people of this state).

4. We accept credit cards American Express, Master Card, VISA, DISCOVER.

5. We do not accept returns of books, CDs and DVDs.

6. In the event of typographical errors, manufacturing defects can exchange books and records.

 

Special Offers and Discounts:


Each of our frequent costumers has a card entitiling them to a 15% discount every time they purchase a book.


Polish Saturday Schools are offered a 20% discount.


A 15% discount on the purchase of Polish newspapers and magazines.


Overestimated newspaper for 60% and 25% of its original value.

 

WE WELCOME YOU